บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมงานสัมมนา “รู้เขารู้เรา...เตรียมพร้อมก่อนกู้แบงค์”


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมงานสัมมนา “รู้เขารู้เรา...เตรียมพร้อมก่อนกู้แบงค์” บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมงานสัมมนา “รู้เขารู้เรา...เตรียมพร้อมก่อนกู้แบงค์”
นายประเสริฐ กองวัฒนานุกูล รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมมนา “รู้เขารู้เรา...เตรียมพร้อมก่อนกู้แบงค์” พร้อมร่วมออกบูธให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS 7) และโครงการ "บสย. รักพี่วิน" ช่วยเหลือผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซด์) ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ร่วมสัมมนา จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมปุระนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562
 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD