บสย. – ธ.ก.ส. หารือการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์ (Web Service)


บสย. – ธ.ก.ส. หารือการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์ (Web Service) บสย. – ธ.ก.ส. หารือการพัฒนาระบบค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์ (Web Service)
นายสรรเสริญ ศรีบุญเรือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมหารือกับนายบุญลือ พวงงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักพิธีการสินเชื่อและหลักประกัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เกี่ยวกับการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบค้ำประกันสินเชื่อออนไลน์แบบ Web Service เพื่อให้การดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อเกิดความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD