บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน บรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน บรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน บรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อ
นายสุทธิเดช  ช่วยคล้าย รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อและการใช้บริการของ บสย. ในการประชุมสามัญประจำปีสมาชิกชมรมธนาคารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎ์ธานี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD