บสย. จัด “โครงการศึกษาดูงานการค้ำประกันสินเชื่อในประเทศสิงคโปร์”


บสย. จัด “โครงการศึกษาดูงานการค้ำประกันสินเชื่อในประเทศสิงคโปร์” บสย. จัด “โครงการศึกษาดูงานการค้ำประกันสินเชื่อในประเทศสิงคโปร์”
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัด “โครงการศึกษาดูงานการค้ำประกันสินเชื่อในประเทศสิงคโปร์” โดยมีผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารสถาบันการเงิน 7 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 22 คน เพื่อศึกษาดูงานการค้ำประกันสินเชื่อในประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติจากนายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ให้การต้อนรับ และบรรยายภาพรวมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สำหรับนักลงทุนไทยในประเทศสิงคโปร์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs พร้อมเยี่ยมชมศึกษาดูงานหน่วยงานภายใต้รัฐบาลสิงคโปร์ Enterprise Singapore (ES) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในด้านต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุน การช่วยเหลือทางด้านการเงิน เช่น การค้ำประกันสินเชื่อ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ FinTech ของประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมสำนักงาน Google  สิงคโปร์ และศูนย์ Experience Centre ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม  2562 

“โครงการศึกษาดูงานการค้ำประกันสินเชื่อในประเทศสิงคโปร์” จัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ และศึกษาดูงานการค้ำประกันสินเชื่อในประเทศสิงคโปร์ ให้กับผู้บริหารสถาบันการเงิน ซึ่งช่วยกระตุ้นยอดค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ ในช่วงเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2561 ให้เต็มวงเงินและเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้ยอดอนุมัติค้ำประกันโครงการ SMEs ทวีทุน (PGS6) ประสบความสำเร็จเต็มวงเงิน 81,000 ลบ.
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD