บสย. ร่วมออกบูธในงานสัมมนา “SMEs ชั้นดี เริ่มที่บัญชีเดียว”


บสย. ร่วมออกบูธในงานสัมมนา “SMEs ชั้นดี เริ่มที่บัญชีเดียว” บสย. ร่วมออกบูธในงานสัมมนา “SMEs ชั้นดี เริ่มที่บัญชีเดียว”
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ส่วนพัฒนาธุรกิจภาครัฐและเอกชน ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาและแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงานสัมมนา “SMEs ชั้นดี เริ่มที่บัญชีเดียว” จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD