ประธานกรรมการ บสย. ตรวจเยี่ยม บสย. สำนักงานใหญ่


ประธานกรรมการ บสย. ตรวจเยี่ยม บสย. สำนักงานใหญ่ ประธานกรรมการ บสย. ตรวจเยี่ยม บสย. สำนักงานใหญ่
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตรวจเยี่ยมการทำงานของ บสย. และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการ บสย. โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ บสย. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD