บสย. หารือ ธ.ก.ส. ค้ำประกันสินเชื่อเครื่องจักรทางการเกษตร


บสย. หารือ ธ.ก.ส. ค้ำประกันสินเชื่อเครื่องจักรทางการเกษตร บสย. หารือ ธ.ก.ส. ค้ำประกันสินเชื่อเครื่องจักรทางการเกษตร
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าพบ นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และทีมงาน เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ในการสนับสนุนสินเชื่อเครื่องจักรทางการเกษตร โดยมี บสย. ค้ำประกัน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. พร้อมหารือการเติมความรู้ให้กับ SMEs เกษตรรายย่อย โดยการฝึกอบรมอาชีพเสริมผ่านหน่วยงานพันธมิตร ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD