บสย. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย 2562


บสย. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย 2562 บสย. จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร สืบสานประเพณีไทย 2562
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหารระดับสูง บสย. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยตามประเพณีวันสงกรานต์ 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเวลาการก้าวย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ของไทยแต่ดั้งเดิม ณ สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD