บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมเดินหน้าโครงการ “สร้างบ้าน สร้างอาชีพ”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมเดินหน้าโครงการ “สร้างบ้าน สร้างอาชีพ” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมเดินหน้าโครงการ “สร้างบ้าน สร้างอาชีพ”
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา2 และรักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงานสัมมนาภายใต้โครงการ “สร้างบ้าน สร้างอาชีพ เปลี่ยนบ้านเป็นร้านเสริมสวย เพื่อมืออาชีพ” ในหัวข้อ “Sustainable Salon Management” และหัวข้อ “เทรนด์ใหม่ไฟแรงที่ช่างผมยุค 4.0 ควรรู้" จัดโดย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อเตรียมพร้อมเติมทักษะ-เติมทุน-เติมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และสามารถต่อยอดสร้างเป็นสถานประกอบการ เพิ่มรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคม ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD