บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก ร่วมเปิดโครงการ “ออมสินรักพี่วิน” จ.ชลบุรี


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก ร่วมเปิดโครงการ “ออมสินรักพี่วิน” จ.ชลบุรี บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก ร่วมเปิดโครงการ “ออมสินรักพี่วิน” จ.ชลบุรี
นางสาวปาลิดา คงศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออก ฝ่ายกิจการสาขา1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมเปิดโครงการ “ออมสินรักพี่วิน” จ.ชลบุรี โดยผนึกกำลังร่วมกับธนาคารออมสิน หน่วยงานคู่ความร่วมมือในเขต จ.ชลบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO3) ณ ศาลาประชาคม เทศบาลบ้านสวน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD