บสย. – ธ.กรุงไทย หารือแนวทางในการค้ำประกันฯ กลุ่มซัพพลายเชนของ Global House


บสย. – ธ.กรุงไทย หารือแนวทางในการค้ำประกันฯ กลุ่มซัพพลายเชนของ Global House บสย. – ธ.กรุงไทย หารือแนวทางในการค้ำประกันฯ กลุ่มซัพพลายเชนของ Global House
นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และนางสาวพรเพ็ญ เปรมรัตนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน หารือร่วมกับนางวันดี ศรีมณฑล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย และนายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยง พร้อมทีมงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มซัพพลายเชนของ Global House ให้เข้าถึงแหล่งทุน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ณ อาคารสุขุมวิท ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD