บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมงานอบรม “สร้างร้านค้าออนไลน์ ง่ายนิดเดียว”


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมงานอบรม “สร้างร้านค้าออนไลน์ ง่ายนิดเดียว” บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ร่วมงานอบรม “สร้างร้านค้าออนไลน์ ง่ายนิดเดียว”
นายประเสริฐ กองวัฒนานุกูล รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ และให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงานอบรม “สร้างร้านค้าออนไลน์ ง่ายนิดเดียว” โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ณ โรงแรมเอส หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD