บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กระตุ้นยอดค้ำประกัน
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าพบสถาบันการเงินในเขตพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ศูนย์อนุมัติสินเชื่อรายย่อย 12 และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจขนาดย่อม จ.อุบลราชธานี เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกันและวางแผนการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD