บสย. ศึกษาดูงาน Krungthai Innovation LAB Tour 2019


บสย. ศึกษาดูงาน Krungthai Innovation LAB Tour 2019 บสย. ศึกษาดูงาน Krungthai Innovation LAB Tour 2019
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ พร้อมคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมศึกษาดูงาน Krungthai Innovation LAB Tour 2019 เพื่อเยี่ยมชมนวัตกรรมทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเงินหรือ Innovation LAB เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารบนช่องทางดิจิทัล เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างกระบวนการที่ตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  และนางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย และคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริเวณศูนย์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ชั้น 3 อาคารนานาเหนือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ