บสย. - KOREG แลกเปลี่ยนความรู้ด้านค้ำประกัน


บสย. - KOREG แลกเปลี่ยนความรู้ด้านค้ำประกัน บสย. - KOREG แลกเปลี่ยนความรู้ด้านค้ำประกัน
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะผู้แทน บสย. ให้การต้อนรับ MR. Jae-Shin AHN, Chief Officer of Department สถาบัน Korea Federation of Credit Guarantee Foundations (KOREG) พร้อมคณะผู้แทน ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การค้ำประกันสินเชื่อ การบริหารผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ และการบริหารจัดการธุรกิจ ฯลฯ ในโครงการ Working Level Council (WLC) ครั้งที่ 9 ณ สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD