บสย. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


บสย. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บสย. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
บสย. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 41 พรรษา โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน บสย. ร่วมพิธี พร้อมกล่าวอาศิรวาท เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  บสย. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD