บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมโครงการปลูกต้นรวงผึ้ง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมโครงการปลูกต้นรวงผึ้ง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมโครงการปลูกต้นรวงผึ้ง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางสาวพัทธ์ธีรา แจ้งหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ” หรือกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ณ สำนักงานทางหลวงที่ 10 บริเวณถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD