บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ “วางแผนธุรกิจ ทะยานสู่ตลาดโลก”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ “วางแผนธุรกิจ ทะยานสู่ตลาดโลก” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ “วางแผนธุรกิจ ทะยานสู่ตลาดโลก”
นายณัฐพล จันทะแจ้ง ผู้ช่วยผู้จัดการงานปฏิบัติการสาขา สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในงาน “วางแผนธุรกิจ ทะยานสู่ตลาดโลก” จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกัน พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD