บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม TCG – Financial Literacy ปี 2562


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม TCG – Financial Literacy ปี 2562 บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรม TCG – Financial Literacy ปี 2562
นายเอกพร นิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายดำริ  ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรม “TCG – Financial Literacy ปี 2562” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ Chiangmai One Stop Service Center-OSSC ศูนย์การค้า Promenada เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD