บสย. - KOTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. - KOTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. - KOTEC ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อ
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาระบบการค้ำประกันสินเชื่อ และส่งเสริมการเติบโตของผู้ประกอบการ SMEs นวัตกรรมของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบัน Korea Technology Finance Corporation (KOTEC) โดย Mr.JEONG Yoon-Mo, Chairman & President และคณะผู้แทน โดยมี นางดุสิดา ทัพวงษ์ พร้อมคณะผู้บริหาร บสย. ให้การต้อนรับ ณ สำนักใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD