บสย. – ธ. ธนชาต หารือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs


บสย. – ธ. ธนชาต หารือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs บสย. – ธ. ธนชาต หารือโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs
นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทีมงาน ประชุมร่วมกับ นายชัชวาลย์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการอาวุโสธุรกิจสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ นายศักดิ์ชัย ลิมป์ธีระกุล ผู้อำนวยการอาวุโสบริหารจัดการ พอร์ตโฟลิโอและนโยบายสินเชื่อรายย่อย พร้อมทีมงาน เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD