บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กระตุ้นยอดค้ำฯ จ.นครราชสีมา


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กระตุ้นยอดค้ำฯ จ.นครราชสีมา บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กระตุ้นยอดค้ำฯ จ.นครราชสีมา

นางปิยะธิดา ตั้งวิไลเสถียร ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ประชุมร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทีมเครือข่ายธุรกิจ (outbound) ตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เขต 2 เพื่อชี้แจงและทบทวนรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกัน และสร้างความเข้าใจในการใช้บริการของ บสย. ณ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD