บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบ สถาบันการเงิน จ.ยโสธร


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบ สถาบันการเงิน จ.ยโสธร บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบ สถาบันการเงิน จ.ยโสธร
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าพบสถาบันการเงินและหน่วยงานคู่ความร่วมมือในจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและกระตุ้นยอดการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD