บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำประกัน


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำประกัน บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง กระตุ้นยอดค้ำประกัน
นางสาวจิราภรณ์ ศรศรี ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บรรยายโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) ให้กับพนักงานสินเชื่อ หัวหน้าหน่วยประจำสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย และเพชรบูรณ์ เพื่อกระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในครึ่งปีหลัง ณ โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD