บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก กระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.กาญจนบุรี


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก กระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.กาญจนบุรี บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก กระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.กาญจนบุรี
นายวรากร เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันตก ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ประชุมร่วมกับทีมงานธนาคารออมสิน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ และขั้นตอนการใช้บริการของ บสย. เพื่อกระตุ้นยอดการค้ำประกันสินเชื่อและสร้างความเข้าใจในการใช้บริการ บสย. ณ สำนักงานเขตธนาคารออมสิน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD