บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ “มือใหม่เริ่มขายออนไลน์กับ Shopee”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ “มือใหม่เริ่มขายออนไลน์กับ Shopee” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ “มือใหม่เริ่มขายออนไลน์กับ Shopee”
นายธเนศ ทองศรี เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ บสย. ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 หัวข้อ “มือใหม่เริ่มขายออนไลน์กับ Shopee” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD