บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน
นายเทียบจิตต์ จ้นทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคใต้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายสุทธิเดช ช่วยคล้าย รักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน “โครงการปันรักด้วยใจ BY TCG & BANK” กิจกรรมเพื่อสังคม CSR ให้เด็กผู้มีความบกพร่องทางการเห็น ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD