บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ "การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน"


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ
นายมโนฑ  ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทีมงานสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมบรรยายและออกบูธแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการ “จับคู่เจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน” จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น วันที่ 7 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD