บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน จับมือ ธ.ก.ส. หนุนผู้ประกอบการแปรรูปกระเทียม


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน จับมือ ธ.ก.ส. หนุนผู้ประกอบการแปรรูปกระเทียม บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน จับมือ ธ.ก.ส. หนุนผู้ประกอบการแปรรูปกระเทียม
นายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นางสาวสุรีรัตน์ ชัยสวัสดิ์ ผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ ร่วมหารือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน สำนักงานเกษตร จ.เชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านเงินทุน และเตรียมแก้ไขสถานการณ์ราคากระเทียมตกต่ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรวบรวมและแปรรูปกระเทียม ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD