บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก กระตุ้นยอดค้ำประกัน


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก กระตุ้นยอดค้ำประกัน บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออก กระตุ้นยอดค้ำประกัน
นายกฤต สมมาศเดชสกุล ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออก ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. พร้อมหลักเกณฑ์การค้ำประกัน แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สังกัดภาคตะวันออก ในหลักสูตรการอบรม “การเพิ่มศักยภาพการให้สินเชื่อรายใหญ่ & ทบทวน Loan Review และการจัดการหนี้อย่างมีคุณภาพ” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จ.ชลบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD