บสย. ภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันฯ ในพื้นที่


บสย. ภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันฯ ในพื้นที่ บสย. ภาคเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกันฯ ในพื้นที่
นายเอกพร นิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคเหนือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมนายดำริ  ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน พร้อมทีมงานพัฒนาธุรกิจ เข้าพบสถาบันการเงิน เพื่อกระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อในพื้นที่จังหวัดพะเยา, น่าน, แพร่, ลำปาง เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) และสร้างความเข้าใจขั้นตอนการใช้บริการ บสย.แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อสถาบันการเงินต่างๆ ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD