บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน โครงการ “TCG สานฝัน ปันรัก” มอบสิ่งของเครื่องใช้และบริจาคเงิน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 12 สถาบันการเงินเข้าร่วมงาน สานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงินในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เสริมสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย.  พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานงานร่วมกัน ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านข้าวสาร อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ 8 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD