บสย. ร่วมประชุมทางไกล สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ หนุน SMEs เข้าถึงสินเชื่อ


บสย. ร่วมประชุมทางไกล สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ หนุน SMEs เข้าถึงสินเชื่อ บสย. ร่วมประชุมทางไกล สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ หนุน SMEs เข้าถึงสินเชื่อ

นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนางสาวประภัสรา เนาวบุตร รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 1 ร่วมกับ นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร ประชุมทางไกล (Telepresence) กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ จำนวน 119 แห่ง เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร และ บสย. ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีบัญชีเดียวและผู้ประกอบการที่มีภาระภาษีกับกรมสรรพากร ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคาร พร้อมตอบข้อซักถามต่างๆ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ กรมสรรพากร สำนักงานใหญ่

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD