บสย. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระตุ้นยอดค้ำประกันฯ จ.บุรีรัมย์


บสย. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระตุ้นยอดค้ำประกันฯ จ.บุรีรัมย์ บสย. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระตุ้นยอดค้ำประกันฯ จ.บุรีรัมย์
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายณัฐพล จันทะแจ้ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนงานปฎิบัติการสาขา สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าพบสถาบันการเงินเขตพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน เพื่อกระตุ้นยอดค้ำประกันสินเชื่อ และหารือแนวทางความร่วมมือกระตุ้นยอดค้ำประกันฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD