บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ออกบูธ สัมมนาทำธุรกิจ Social Enterprise


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ออกบูธ สัมมนาทำธุรกิจ Social Enterprise บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ออกบูธ สัมมนาทำธุรกิจ Social Enterprise

นายชูศักดิ์ นันทสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. พร้อมให้คำปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงานอบรม “สัมมนาเคล็ดลับการทำธุรกิจแบบ Social Enterprise สำหรับ SME” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD