บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.ขอนแก่น


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.ขอนแก่น บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กระตุ้นยอดค้ำประกัน จ.ขอนแก่น
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และนายณภัทร สังมีแสง ผู้จัดการ ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมทีมงาน เข้าพบสถาบันการเงินเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารออมสิน และธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน และกระตุ้นยอดการค้ำประกันสินเชื่อ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD