บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน
นางสาวกรภัทร์ สิทธิวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันตก ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน จัดกิจกรรมเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน “โครงการ บสย. เติมเต็มหลักประกัน สานสัมพันธ์ RM” เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ของสถาบันการเงินพื้นที่เขตภาคตะวันตก เสริมสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย. โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 12 สถาบันการเงินเข้าร่วมงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกัน ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD