บสย. ร่วมเสวนา งาน ASEAN BAC & APFF SEMINAR Next Generation Credit Information


บสย. ร่วมเสวนา งาน ASEAN BAC & APFF SEMINAR Next Generation Credit Information บสย. ร่วมเสวนา งาน ASEAN BAC & APFF SEMINAR Next Generation Credit Information
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเสวนาหัวข้อ Cross-border Credit Information Sharing for Trade and Cross - border Supply Chain Finance ในงาน ASEAN BAC & APFF SEMINAR Next Generation Credit Information ซึ่งในการเสวนา ผู้บริหาร บสย. ได้เสนอภาพ cross border guarantee ในบทบาทการเป็นเครื่องมือใหม่ในการส่งเสริมการค้าของกลุ่ม SMEs โดย บสย. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางความร่วมมือกับพันธมิตรในอาเซียน เช่น  มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเตรียมขยายสู่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD