ขอไม่มาก.....แค่ล้านเดียว ! บสย. ระดมทีม หมอหนี้ ชี้ช่อง เติมทุน SMEs


ขอไม่มาก.....แค่ล้านเดียว !  บสย. ระดมทีม หมอหนี้ ชี้ช่อง เติมทุน SMEs ขอไม่มาก.....แค่ล้านเดียว !  บสย. ระดมทีม หมอหนี้ ชี้ช่อง เติมทุน SMEs
               ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และทีมหมอหนี้ บสย. จัดหนักรับผู้ประกอบการ SMEs ให้คำปรึกษาการเข้าถึงสินเชื่อ มั่นใจ  6 -7 ก.ค.นี้  SMEs ขอรับคำปรึกษาล้นบูธ บสย. ในงาน SMART SME EXPO 2019   ฮอลล์ 7-8 ศูน์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค โดยเมื่อวันที่ 4 ก.ค. ซึ่งเป็นวันเปิดบูธ บสย. พบว่ามีผู้ประกอบการ SMEs ให้ความสนใจเยี่ยมชมจำนวนมาก และขอรับคำปรึกษา และมีความต้องการสินเชื่อมากกว่า 30 ล้านบาท เงินทุนดังกล่าวเพื่อนำไปขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้บรรยากาศการให้คำปรึกษาเต็มไปด้วยความคึกคัก
                ในงานนี้พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ยังมีความต้องการสินเชื่อเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ต้องการเงินทุนประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อไปขยายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจก่อสร้าง ต้องการเงินทุนหมุนเวียน  ธุรกิจด้านมีเดีย เอเจนซี่ ต้องการขยายการลงทุนและเป็นธุรกิจใหม่ ธุรกิจเครื่องสำองค์ ธุรกิจร้านขายยา  นอกจากนี้ยังมีธุรกิจธุรกิจส่ง ขอคำปรึกษาขยายตลาดส่งออก และต้องการวงเงินสินเชื่อ 20 ล้านบาท และ ธุรกิจด้านการจัดหาวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ซึ่งเป็นลูกค้าเก่า บสย. ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 10 ล้านบาท  ซึ่งทำให้เห็นภาพรวมว่า การดำเนินธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ยังมีสัญญาณที่ดี ณ อิมแพคเมืองทองธานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD