บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำปี 2562


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำปี 2562 บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำปี 2562
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงาน “เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำปี 2562 และร่วมรับธงเป็นเจ้าภาพจัดงานในเดือนถัดไป จัดโดยกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD