บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมงานสัมมนา “หมัดเด็ด การแข่งขันที่ผู้ประกอบการต้องรู้”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าร่วมงานสัมมนา “หมัดเด็ด การแข่งขันที่ผู้ประกอบการต้องรู้” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  เข้าร่วมงานสัมมนา “หมัดเด็ด การแข่งขันที่ผู้ประกอบการต้องรู้”
นายมโนฑ ศรีพรมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงานสำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   เข้าร่วมงานสัมมนา “หมัดเด็ด การแข่งขันที่ผู้ประกอบการต้องรู้” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ณ โรงแรมเดอะพรรณราย จ.อุดรธานี วันที่ 2 สิงหาคม 2562 
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD