บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก ออกบูธ งานสัมมนาโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ICT 4.0)


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก ออกบูธ งานสัมมนาโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ICT 4.0) บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันตก ออกบูธ งานสัมมนาโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ICT 4.0)
นางสาวกรภัทร์ สิทธิวงศ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันตก ฝ่ายกิจการสาขา 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงานสัมมนาโครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (Mini ICT 4.0) จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 8 จ.สุพรรณบุรี ณ โรงแรม แอทที บูทีค อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD