บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ออกบูธ “โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน”


บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ออกบูธ “โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” บสย. สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ออกบูธ “โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน”
นายเทียบจิตต์  จันทรภูติผลากร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกบูธแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อ ใน “โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD