บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน”
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “การเข้าถึงแหล่งเงินทุน” ในกิจกรรม “การพัฒนาผู้ประกอบการและที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับเครือข่ายธุรกิจ” จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงแรมฝ้ายขิด จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD