บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน หนุน SMEs สู่ 4.0


บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน หนุน SMEs สู่ 4.0 บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน หนุน SMEs สู่ 4.0
นายเอกพร นิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ภาคเหนือ ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยสำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน บรรยายและออกบูธให้คำปรึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. แก่ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดพะเยา ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแบรนด์ในยุค 4.0 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และการให้บริการในศูนย์ ITC ระดับจังหวัด” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จ.พะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD