บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ “Digital Branding 5G สร้างแบรนด์ให้แรง แซงยุค 5G”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ “Digital Branding 5G สร้างแบรนด์ให้แรง แซงยุค 5G” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ออกบูธ “Digital Branding 5G สร้างแบรนด์ให้แรง แซงยุค 5G”
นายณภัทร สังมีแสง ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ในงาน “Digital Branding 5G สร้างแบรนด์ให้แรง แซงยุค 5G” จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD