บสย. สำนักงานเขตนครหลวง จัดกิจกรรม “โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์เครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน”


บสย. สำนักงานเขตนครหลวง จัดกิจกรรม “โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์เครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน” บสย. สำนักงานเขตนครหลวง จัดกิจกรรม “โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์เครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน”
นางสาวประภัสรา เนาวบุตร รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการสาขา 1 พร้อมทีมงานสำนักงานเขต นครหลวง และส่วนส่งเสริมธุรกิจ ภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม “โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์เครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกัน” ภายใต้โครงการเครือข่าย RM เพื่อการค้ำประกันประจำปี 2562 เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการของ บสย. เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสในการขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่สนับสนุนการใช้บริการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD