บสย. หารือ สวทช. ร่วมมือเติมความรู้ให้ SMEs


บสย. หารือ สวทช. ร่วมมือเติมความรู้ให้ SMEs บสย. หารือ สวทช. ร่วมมือเติมความรู้ให้ SMEs
นายชญานิน ศิรจางคพัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการค้ำประกันสินเชื่อ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าพบ ดร.ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยากร สวทช. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการอบรม เพื่อ “เติมความรู้” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD