บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วม “ขับเคลื่อน SMEs ไทยกู้ง่าย โตไว ใช้บัญชีเดียว”


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วม “ขับเคลื่อน SMEs ไทยกู้ง่าย โตไว ใช้บัญชีเดียว” บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วม “ขับเคลื่อน SMEs ไทยกู้ง่าย โตไว ใช้บัญชีเดียว”
นายณภัทร สังมีแสง ผู้จัดการส่วนงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทีมงาน บรรยายและออกบูธแนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในงานเสวนา “ขับเคลื่อน SMEs ไทยกู้ง่าย โตไว ใช้บัญชีเดียว” จัดโดยกรมสรรพากร ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD