บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดอุบลราชธานี


บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดอุบลราชธานี บสย. สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดอุบลราชธานี
นายรุ่งชัย เศรษฐบดี ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 8 สิงหาคม 2562
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD